صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  بررسی عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

بررسی عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

دانلود مقاله بررسی عوامل فنی تصادفات جاده‌ای و اصول طراحی بزرگراه‌ها و جاده‌ها

مقدمه:

بی شک زندگی انسان پرتوی از هستی بی انتهای پروردگار است. او زنده است و زندگی ها پرتوی مستمر هستی اوست. بی سبب نیست که در پیام تمام پیامبران الهی جان انسان ارزشی برتر یافته و کشتن انسانهای بیگناه جرمی بزرگ به شماره آمده چنانچه در قرآن کریم می خوانیم کشتن هر شخص مانند کشتن همه مردم و نجات و حیات دادن به هر شخص هم، حیات دادن به همه مردم است زیرا یک تن می تواند منشاء حیات خلقی گردد. در جامعه ایرانی ما و با این پیشینه غنی فرهنگی تمامی اقشار جامعه و بالاخص متخصصان آن نمی توانند و نباید نسبت به مرگ و صدمات جانی سالانه ده ها هزار نفر انسان بی تفاوت باشند.

اکنون آمار صدمات و خسارات حوادث رانندگی در شهرها و جاده های کشور آماری تکان دهنده، غیر قابل قبول و بسیار نگران کننده است و متاسفانه از آن می توان به عنوان یک سرشکستگی ملی نام برد. رفع این گرفتاری از اهم امور و وظیفه انسانی ملی و شرعی ما است. به جهت هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات جاده ای و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد و جوامع این روزها موضوع ایمنی جاده ای یکی از مهمترین موضوعات تحقیقات علمی است. این اهمیت برای کشور ما چندین برابر بیشتر است زیرا تعداد تصادفات و به الطبع آن تعداد کشته ها و مجروحین این تصادفات به سرعت در حال افزایش است و هزینه های مستقیم و غیر آن هم در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر است به طوری که در سال گذشته حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تصادفات در ایران تخمین زده شده و متاسفانه نزدیک به ۳۰ هزار نفر از هموطنان مان هم در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده و بیش از ۲۵۰ هزار نفر مجروح شده اند این در حالی است که میانگین شهدا در جنگ حدود ۲۵ هزار نفر در سال بوده است و این بدین معنی است که جاده های ما از جبهه های جنگ خطرناک تر و پرحادثه تر است. امروز در کشور ما عامل تصادف جاده‌ای جزو ۳ عامل اصلی مرگ و میر می باشد. موضوع وقتی بیشتر مشخص می گردد که بدانیم هر تصادف ، هر حادثه و هر کشته و مجروح علاوه بر شخص حادثه دیده دامن خانواده دوستان و نزدیکان آنها را هم می گیرد. یک محاسبه ساده و خوشبینانه مشخص می کند که حدود ۱۰ میلیون نفر یعنی قریب به ۱۵% از افراد جامعه خود یا نزدیکانشان در هر سال درگیر ماجرای تصادفی مرگ بار جاده ای هستند. به نظر می رسد کمتر موضوعی چنین آثار گسترده و کوبنده ای بر پیکره اجتماع داشته باشد ابعاد موضوع وقتی بیشتر حادتر و پیچیده تر می شود که بدانیم اکثر افراد درگیر تصادف اعم از مسبب حادثه و یا حادثه دیده از اقشار فعال جامعه و قشر درآمدزای جامعه می باشند موقعیت خاص کشورمان و عدم گستردگی و پوشش کافی شبکه ریلی، هوایی و آبی زمینه ساز اهمیت حمل و نقل جاده ای و توسعه آن گردیده است. به نحوی که در سال های اخیر بیش از ۹۰% درصد کل بار و بالغ بر ۹۵ درصد کل مسافر جابجا شده در کشور از طریق جاده صورت گرفته است. از طرفی از سهم ۱۰ درصدی کل حمل و نقل در تولید ناخالص ملی بالغ بر ۵/۸ درصد آن را حمل و نقل جاده ای به خود اختصاص داده است.

فهرست مطالب:
مقدمه:

عوامل اصلی بروز تصادفات جاده ای ]۵[

۱-۱-۱) عامل انسانی (راننده)

۱-۱-۲) خصوصیات راننده

۱-۱-۳) مکانیزم انسان و عکس العمل او در مقابل عوامل خارجی

۱-۱-۵- خستگی

۱-۱-۱-۶- ذکاوت

۱-۱-۷- تیزبینی

۱-۱-۸- حوزه دید

۱-۱-۹- عمق تشخیص

۱-۱-۱۰- تأثیر نور در دید

۱-۱-۱۱- مجموع زمان دید و عکس العمل ]۹[

۱-۲- وسیله نقلیه ]۸[

۱-۲-۱- موارد کنترل و ایمنی وسیله نقلیه

۱-۲-۲- نقایصی که در وسیله نقلیه باعث می شود

۱-۲-۳- خصوصیات استاتیکی وسیله نقلیه ]۸[

۱-۲-۴- سینماتیک وسیله نقلیه] ۸ [

۱-۲-۵- دینامیک وسیله نقلیه ] ۸ [

۱-۲-۶- ترمز کردن ] ۸ [

۱-۲-۷- گردش وسیله نقلیه در قوس

۱-۳- عامل جاده

عوامل بند (۱-۳-۲) عبارتند از :

۱-۴- عوامل محیطی

۱-۴-۱- عوامل جوی

۱-۴-۲- عوامل محیطی طبیعی

۱-۴-۳- عوامل محیطی انسانی

۱-۵- بررسی آمار کشته ها و مصدومین ناشی از تصادفات در سال ۷۳ الی ۱۳۷۸ بر اساس آمار منتشر شده سازمان پزشک قانونی :] ۶ [

۱-۶- بررسی آمار فوتی ها بر اساس سن آنها

جدول ۱-۷ تعداد و درصد فوتی ها بر اساس سن آنها ]۷ [

۱-۷- بررسی آمار کشته های ناشی از تصادفات بر اساس جنسیت آنها:

۱-۸- بررسی آمار کشته های ناشی از تصادفات بر اساس جنسیت و سن آنها:

بررسی کشته های ناشی از تصادفات براساس میزان تحصیلات آنها: [۷]

(۱-۱۰) بررسی آمار کشته های ناشی از تصادفات به تفکیک محل فوت آنها:

۱-۱۱) بررسی کشته های ناشی از تصادفات به تفکیک وضعیت متوفی درهنگام تصادف :

۱-۱۳) بررسی کشته های ناشی از تصادفات براساس وضعیت متوفی به هنگام تصادف و جنسیت آنها:

۱-۱۳) بررسی کشته های ناشی از تصادفات به تفکیک نوع خودرو مورد استفاده یا درگیر با عابر:

۱-۱۴ ) بررسی فوتی های ناشی از تصادفات براساس محل وارد شدن ضربه :

۱-۱۵) بررسی فوتی های ناشی از تصادفات براساس علت نهایی فوت :

۱-۱۶) بررسی فوتی های ناشی از تصادفات به تفکیک ماههای سال

۱-۱۷) بررسی کشته های ناشی از تصادفات براساس وضعیت متوفی به هنگام تصادف در ماه های سال:

۱-۱۸) بررسی کشته های نشای از تصادفات به تفکیک استان های کشور

۱-۱۸-۱) تعداد کشته به ازای یکصد هزار نفر جمعیت

۱-۱۸-۲) نرخ «کشته به ازای یکصد میلیون وسیله نقلیه – کیلومتر»

۱-۱۸-۳) بررسی عابرین کشته شده در تصادفات

۱-۱۸-۴) بررسی سرنشینان کشته شده در تصادفات

نتیجه گیری فصل اول:

فصل دوم

پیشگفتار

۱-۲- اطلاعات ایمنی پیشرفته برای طراحی بزرگراهها

خلاصه:

۱-۱-۲- کارهای مورد نظر در مقاله و اهداف آن در زیر آمده است:

۱-۱-۱-۲- شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نظر. از تاریخچه تحقیقات صورت گرفته تاکنون،

۳-۱-۱-۲- بازبینی جدی الزامات گزارش تصادفات به صورت هماهنگ:

۳-۱-۱-۲- بازبینی تکنولوژی های جدید:

۵-۱-۱-۲- ارائه طرح های مفهومی :

۶-۱-۱-۲- گزارش موقت :

۷-۱-۱-۲- ارائه جزئیات اساسی برای طرح های گزینش شده :

۸-۱-۱-۲- تهیه گزارش نهایی:

۲-۱-۲- روند طراحی

۳-۱-۲- مسائل مرتبط با ایمنی اطلاعات ایمنی

۴-۱-۲- مسائل مربوط به جمع آوری داده های ایمنی

به خاطر عدم تمرکز و توجه به ایمنی در زمان ایجاد پروتکل ها و دستورالعمل ها

۵-۱-۲- مسائل مرتبط با مدیریت داده های ایمنی

۶-۱-۲- راه حل های بالقوه برای مسائل مرتبط با اطلاعات ایمنی

۷-۱-۲- نقش تکنولوژی

۸-۱-۲- نیاز به یک سیستم پشتیبان در تصمیمات طراحی

۹-۱-۲- موارد موسسه ای و سازمانی

نتایج :

۲-۲- معرفی رویکرد

۱-۲-۲- معرفی:

۲-۲-۲- ساختار تحقیق

۱-۲-۲-۲- شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نیاز

-۲-۲-۲- تشکیل گروه مشاور

۳-۲-۲-۲- مرور بر اندازه بحرانی ارائه یکنواخت گزارش تصادفات

۴-۲-۲-۲- بازبینی تکنولوژی های مدرن

۵-۲-۲-۲- ارائه طرح های مفهومی

۶-۲-۲-۲- ارائه گزارش موقت

۷-۲-۲-۲- ارائه ساختار کلی برای طرح های پذیرش شده

۸-۲-۲-۲- تهیه گزارش نهایی

۹-۲-۲-۲- ساختار گزارش نهایی

۳-۲- طرح و اطلاعات ایمنی

۱-۳-۲- معرفی

۲-۳-۲- طراحی راه وایمنی

۱-۲-۳-۲- طرح راه

۲-۲-۳-۲- راستای افقی

۳-۲-۳-۲- راستای عمودی

۴-۲-۳-۲- المان های مرتبط با ایمنی مقطع عرضی

۵-۲-۳-۲- سطح راه

۶-۲-۳-۲- خطوط عبوری

۷-۲-۳-۲- تبادلات

۸-۲-۳-۲- موانع حاشیه راه از جمله پلها

۹-۲-۳-۲- مدیریت دسترسی

۱۰-۲-۳-۲- خلاصه ای از تحقیقات ایمنی مرتبط با خصوصیات هندسی

۱۱-۲-۳-۲- مسائل مربوط به استفاده از داده های تصادف

علائم :

۱۲-۲-۳-۲- جمع آوری و ذخیره داده ها

مقدار کیفیت

۱۴-۲-۳-۲- موقعیت با ریسک بالا

۱۵-۲-۳-۲- هزینه تصادفات به عنوان روش برای انتخاب اقدام اصلاحی

۱-۶-۲-۳-۲- جمع آوری و گزارش دهی تصادفات و داده های راه

۱۷-۲-۳-۲- منابع متصل به هم داده ها

۱۸-۲-۳-۲- مدل ها و عملکرد ها با کمک کامپیوتر

۱۹-۲-۳-۲- رویکرد فاکتورها و عوامل انسانی:

۲۰-۲-۳-۲- تهیه دیاگرام تصادفات

۲۱-۲-۳-۲- سیستم های اطلاعات جغرافیایی

۲۲-۲-۳-۲- استفاده از سیستم تخصصی

۳-۳-۲- مدل متقابل طراحی ایمن راه

۱-۳-۲- ارزیابی تأثیر اقدامات اصلاحی طرح

۲-۳-۲- سایر مسائل

۳-۳-۲- روند طراحی

۴-۳-۲- نتایج

۵-۳-۲- مصاحبات و پاسخ ها :

۶-۳-۲- گزارش دهی تصادف

۷-۳-۲- فهرست راه

۸-۳-۲- تکنولوژی های مورد استفاده برای وارد کردن داده ها

۹-۳-۲- استفاده از تکنولوژی های مدرن

۱۰-۳-۲- روند طراحی راه

۱۱-۳-۲- شناسایی مشکل

۱۲-۳-۲- اهمیت سیاست طراحی

مراحل طراحی

درصورت وجود نیاز به اقدام اصلاحی، چه نوع مطالعاتی نیاز است؟

آیا به سرمایه گذاری های بیشتر (بعدی) برای این مقاله نیاز است؟

مرحله ۴ برنامه ریزی و تحقیق در مقاله (طراحی مقدماتی)

۱۳-۳-۲- ارائه طرح نهایی

۱۴-۳-۲- چه وسایلی باید برای اعمال جزئیات طرح مورد استفاده قرار بگیرند؟

۱۵-۳-۲- مقاله ساخت

۱۶-۳-۲- مدیریت سیستم

۱۷-۳-۲- داده های ایمنی مورد نیاز برای برنامه ریزی، طراحی و تحقیقات مربوطه

۱-۱۷-۳-۲- طبقه های مربوط به داده ها

۲-۱۷-۳-۲- دادههای تصادف

۳-۱۷-۳-۲- داده های عملکرد ترافیکی

۴-۱۷-۳-۲- داد ه های هندسی طرح

۵-۱۷-۳-۲- داده های حاشیه ای

۶-۱۷-۳-۲- داده های کنترل ترافیک

۷-۱۷-۳-۲- مسائل مرتبت با کیفیت واستفاده از داده های ایمنی

۸-۱۷-۳-۲- مسائل مرتبط با منابع رایج داده ای ایمنی

۹-۱۷-۳-۲- مسائل مرتبط با داده ها از منابع غیر معمولی

۱۸-۳-۲- راهبردهای ارتقاء داده های ایمنی

۱-۱۸-۳-۲- راهبرد های فنی

۱۹-۳-۲- راهبرد های موسسه ای و سازمانی

داده ها به عنوان یک منبع راهبردی

۲۰-۳-۲- جمع آوری و مدیریت داده های راه

۲۱-۳-۲- جمع آوری و مدیریت ترافیک و کنترل داده

۱-۲۱-۳-۲- جمع آوری داده ها برای تاریخچه تصادفات ترافیکی

۲-۲۱-۳-۲- مدیریت دوباره داده ها

۳-۲۱-۳-۲- برآوردن نیازهای متغیر کاربران داده های ایمنی

۲۲-۳-۲- برآوردن نیاز خاص کاربران طراحی از داده های ایمنی

راهبرد پیشنهادی

۴-۲- تعبیر ، ارزیابی و به کار گیری

۱-۴-۲- سیستم های ارائه کننده اطاعات ارتقاء یافته

۲-۴-۲- اهداف و دور نماهای سیستم

۱-۲-۴-۲- چهار چوب سیستم

۳-۴-۲- توسعه سیستم

۴-۴-۲- جمع آوری داده

۵-۴-۲- مدیریت داده

۶-۴-۲- تقابل با کاربر

۷-۴-۲- آنالیز طرح

تصمیم گیری

خاتمه

۸-۴-۲- ساختار اصلی سیستم برای ارتقاء طراحی راهها

۹-۴-۲- داده های مورد نیاز

۱۰-۴-۲- مزایای مربوط به جامعه طراحین

نتایج

۱۱-۴-۲- مزایای مربوط به سایر کاربران داده های ایمنی

۵-۲- نتایج و تحقیقات پیشنهاد شده

نتایج

به کارگیری سیستم

دستوالعملهای به کار گیری

خاتمه


تعداد صفحات : 244 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود