صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امکانات علمی عملی و منابع انسانی

چکیده:
امروزه پدیده ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و کشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می کنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.
تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که: ۳/۷۴ درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، ۸/۱۷ درصد در حد     ضعیف و ۹/۷ درصد در حد خوب می باشد.
همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
– هدف کلی
– هدف جزئی
فرضیه های تحقیق
محدودیت های تحقیق
– محدودیت های قابل کنترل
– محدودیت های غیر قابل کنترل
تعریف واژگان
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق
مقدمه
بهره وری
آمار
– آمار اماکن و تاسیسات ورزشی
– زمان بهره برداری از اماکن و تاسیسات ورزشی
– آمار منابع انسانی
پایه های علمی
– تحقیقات انجام شده در داخل کشور
– تحقیقات خارج از کشور
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری
روش تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
فصل پنجم
مقدمه
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری


تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,