صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه
چکیده:
قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین دلیل کیفر و عقوبت آنرا اکثریت ادیان و ملل تعیین کرده و شریعت مقدس اسلام، شدیدترین کیفر و عقوبت را هم در دنیا و هم در آخرت مقرر کرده است.
بنابراین نه تنها شرع مقدس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و نا به هنجار می شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا کیفر قتل عمدی، تحت شرایط خاص اعدام می باشد. تحقیق حاضر نیز بررسی و بررسی قتل عمدی، مطابق قانون مجازات اسلامی کشورمان، ایران، با قانون جزای کشور مسلمان و همجوار، ترکیه می باشد.
البته با توجه به بضاعت اندک علمی و کاوشگرایانه حقیر، در حد توان سعی شده که جهات اشتراک و افتراق قانون جزای این دو کشور به رشته تحریر درآید. که امیدوارم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جاهد، کمی و کاستی های آن را به دیده اغماض نگرند.

فهرست
چکیده: 4
مقدمه: 5
فصل اول (کلیات):….7
بخش اول: قتل در حقوق اسلام. 7
بخش دوم: تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه. 9
فصل دوم. 12
ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمدی.. 12
بخش دوم: رکن مادی قتل عمدی.. 16
الف) مرتکب جرم (قاتل). 17
ب) موضوع جرم (مقتول). 17
ج) فعل ارتکابی در وقوع جنایت… 19
1-ج) فعل و ترک فعل.. 20
2-ج) فعل فیزیکی و فعل غیر فیزیکی.. 21
الف) ارتکاب جنایت با فعل فیزیکی (مادی). 21
ب) ارتکاب جنایت با فعل غیر فیزیکی (غیر مادی). 21
د) وقوع نتیجه و رابطه استناد. 22
2-2-2) رکن مادی قتل عمدی در حقوق ایران و ترکیه. 23
بخش سوم: رکن روانی (معنوی). 23
1-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ایران.. 24
2-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ترکیه. 24
فصل سوم. 25
مجازات قتل عمدی.. 25
الف) ایران.. 26
ب) ترکیه. 26
منابع و مأخذ.. 27
ضمایم


تعداد صفحات : 31 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود