صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی خواص پوشش های کامپوزیتی برنز آلومینا

بررسی خواص پوشش های کامپوزیتی برنز آلومینا

بررسی خواص پوشش های کامپوزیتی برنز آلومینای بدست آمده از حمام آبکاری الکتریکی سیانیدی حاوی ذرات آلومینا

چکیده:
دراین تحقیق که مشتمل بردو بخش است دربخش اول پوششهای برنز بدون استفاده از ذرات آلومینا درحمام آبکاری ایجاد شده و تاثیر دانسیته جریان برضخامت و ظاهر پوشش ها بررسی گردید. در بخش دوم پوششهای کامپوزیتی برنز و آلومینابا استفادها ز مقادیر متفاوت ذرات آلومینا در حمام ایجاد شد و تاثیر دانسیته جریان و غلظت ذرات آلومینا درحمام برمیکروسختی ضخامت و ظاهر پوشش ها مورد بررسی قرارگرفت. دربخش اول تحقیق چنین حاصل شد که با زیادتر شدن دانسیته جریان ضخامت پوشش ها افزایش می یابد و ظاهر پوشش ها از رنگ تیره تر به رنگ روشن تر تمایل پیدا می کند در بخش دوم تحقیق هم چنین حاصل شد که با افزایش غلظت ذرات آلومینا درحمان آبکاری برسختی پوشش ها افزوده می شود این بدلیل این است که افزایش غلظت آلومینا درحمان باعث می گردد که مقدار حجمیذرات آلومینا درپوشش زیادتر شده و درنتیجه سختی پوشش بالا رود.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب pdf


تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود