صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  بررسی اثر منگنز بر سینتیک رشد دانه برنج ۳۰-۷۰

بررسی اثر منگنز بر سینتیک رشد دانه برنج ۳۰-۷۰

بررسی اثر منگنز بر سینتیک رشد دانه برنج ۳۰-۷۰

چکیده:
حضور عناصر آلیاژی ناخالصی در هنگام فرآیند تولید برنج، امری اجتناب ناپذیر است. وجود عناصر مختلف سبب تغییر در ریزساختار، سینیتیک و اندازه دانه در هنگام تبلور مجدد و رشد دانه ها می شود. در تحقیق حاضر، تاثیر افزودن عنصر منگنز بر رشد دانه در برنج ۷۰B مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، اسلب برنج ۷۰B حاوی ۰/۲۵ درصد عنصر منگنز در کوره اتمسفر گاز خنثی ریخته گری شد. سپس ۶۵ درصد کاهش ضخامت بوسیله نورد سرد انجام پذیرفت. نمونه های حاضر در کوره موفلی در محدوده دمایی ۸۵۰-۷۰۰ درجه سانتیگراد به صورت ایزوترملال در زمانهای مختلف آنیل گردیدند. بررسی های ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که افزودن منگنز به برنج ۷۰B سبب توزیع اندازه دانه در دماها و زمانهای مختلف از نوع لگ- نرمال است. سینتیک رشد دانه ها از ققانون پارابولیک پیروی کرده که بر اساس آن توان رشد برای اندازه گیری مساحت برابر با ۲۹ / ۰ = n است. انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابر با Qgg=24/46KJ/Mol به دست آمده است.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


تعداد صفحات : 9 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود