صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  مقاله آب موجود در جو

مقاله آب موجود در جو

دانلود مقاله آب موجود در جو
مقدمه:
آب در سه حالت بخار، (بخار آب) مایع (قطرات آب) و جامد (بلورهی یخ) در جو وجود دارد از این سه حالت، تنها حالت بخار آن نامرئی است آب تحت شرایط خاصی از یک حالت به حالت دیگر تغییر پیدا می کند که برای هر کدام نام ویژه ای به کار گرفته  می شود.
این تغییر حالتها و نامهای مربوط، به شرح زیرند:
تبخیر: تغییر حالت از مایع به بخار
انجماد: تغییر حالت از مایع به  جامد
تصعید: تغییر حالت از   جامد به بخار
ذوب: تغییر حالت از جامد به مایع
میعان: تغییر  حالت از بخار به مایع
نهشت: تغییر حالت از بخار به جامد
تغییر از حالت به مایع به بخار نیازمند نهان تبخیر است و برای تغییر  از حالت جامد به مایع به گرمای نهان ذوب نیاز داریم. هنگامی که تغییر حالت در جهت عکس صورت گیرد، گرمای نهان و ذوب آزاد می شوند و همچنین برای تغییر حالت از جامد به بخار به گرمای نهان تصعید نیاز داریم که این گرما در موقع نهشت آزاد می شود.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخار آب
نسبت آمیزه رطوبت
رطوبت مطلق
فشار بخار آب
رطوبت نسبی
دمای نقطه شبنم
تراکم
تبخیر
تغییرات روزانه تغییرات نسبی
رطوبت سنجی
بارندگی و مه
تشکیل باران و برف و تگرگ
تگرگ
مشاهدات
رگبار
قدرت دید
مه
مه دود دریایی
مه تابشی
مه جبهه ای
گردش هوا
گردش عمومی جو
جبهه هوا
جبهه های گرم
جبهه های سرد
جبهه های ثابت
جبهه های انسدادی
فشارهای جبهه ای
چرخه حیات یک جبهه و فشار قطبی
جبهه زایی یا شکل گرفتن یک جبهه
جبهه زایی یا نابودی یک جبهه
موج چرخند
چرخه حیات یک موج چرخند
جریان جت
جبهه های آنا و کاتا
وضعیت هوا
وافشتارهای جبهه های در نیمکره جنوبی
خانواده و وافشارها
ناوه های کم فشار
وافشارهای ثانویه
واچرخند
وضعیت هوا
پشته های پر فشار
کل col
توده های هوا
وضعیت توده هوا
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته زمین شناسی، شیمی و رشته های مرتبط
مناسب جهت ارائه دانشجویی
در قالب word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 64 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود